Drukowanie z DOS'a na drukarkach pod Windows98, WinXP, Windows2000 DOSprn 1.91
Dos print international support center DOSPRN Spanish dos print support center DOSPRN Ukrainian dos print support center Dosprinter Polish support center DOSPRN Israel dos usb support center DOSPRN Bulgaria dos print support center Indonesian DOSPRN support center Indian DOSPRN support

O nas  ||  Podręcznik  ||  Co nowego  ||  Pobierz  ||  Zamów  ||  FAQ  ||  Pomoc  ||  DOS wspomnienia

O programie

Ten program ma za zadanie umożliwić drukowanie z programów DOS'owych na nowych drukarkach atramentowych i laserowych. Wiele tanich drukarek nie może drukować w trybie tekstowym, gdyż mają dostępny tylko tryb graficzny. Ale stare i nowsze programy DOS'owe został stworzone na bazie trybu tekstowego drukarek igłowych. Ponadto wiele drukarek nie ma odpowiednich zestawów znaków narodowy danego język w trybie tekstowym.

DOSprn umożliwia pokonać tą trudność. Możesz używać programu DOS i drukować na dowolnie wybranej drukarce.

DOSprn rozpowszechniany jest jako Shareware. Możesz zaznajomić się z DOSprn przez jakiś czas. Po tym okresie musisz zarejestrować swoją kopię programu albo usunąć ją z komputera.

Procedura instalacyjna

Pobierz i uruchom instalatora DOSprn191.exe . Będziesz musiał odpowiedzieć na kilka prostych pytaniach. Podczas instalacji DOSprn skopiuje wszystkie potrzebne pliki i skróty na twój komputer.

Start programu

Może uruchomić DOSprn przez kliknięcie na ikonę skrótu na pulpicie, albo znaleźć skrót w Menu Start -Programy. Po uruchomieniu DOSprn zobaczysz jego logo na pasku zadań ( obok zegara systemowego, zwykle w dolnym prawym rogu ekranu). Ikonka programu i postępu drukowania na pasku zadań DOSprn jest teraz gotowy do pracy.

Możliwości programu

Jeśli klikniesz prawym klawiszem myszy na Logo DOSprn na pasku zadań, wyświetli się menu kontekstowe. To menu pozwala wejść do opcji głównego programu.

Menu opcje:

Zarządzanie drukiem z DOS'a przez menu kontekstowe

  • Otwórz - otwarcie głównego okna z właściwościami. 
  • Plik wydruku - wydruk z pojedyńczego pliku tekstowego.
  • Zadanie drukowania - drukuj bieżące zadanie (gdy opcja 'autodrukowanie' wyłączona).
  • Orientacja - zmiana orientacji papieru.
  • Usuń zadanie drukarki - usuń bieżące zadanie z kolejki wydruku DOSprn ( gdy opcja 'autodrukowanie' wyłączona).
  • Anuluj - zamknij menu.
  • Koniec - usuń DOSprn z pamięci.

 

Główne okno programu - właściwości

Automatyczne przechwytywanie wydruków tekstowych pod Windows98, Windows2000 i WindowsXP


Czas zwłoki

Jest to czas oczekiwania przed uruchomieniem druk. Jeśli program DOS'a przez ten czas nic nie wyśle do drukarki, DOSprn rozpoczyna wydruk.

Autodrukowanie

Jeśli ta opcja jest włączona, DOSprn automa-tycznie zaczyna drukować bieżące zadanie po upływie określonego czasu. W przeciwnym wypadku można ręcznie manipulować zadaniem wydruku.

Drukuj z wysuwem strony

Jeśli twój program DOS'a wysyła kod sterujący FormFeed po każdym wydruku, możesz zmienić tą opcję i zminimalizować czas zwłoki. W rezul-tacie możesz przyspieszyć zadanie drukowania.

Przechwyć port

DOSprn przechwyci wszystkie dane wysyłane z programu DOS'a do drukarki i przetworzy je.

Plik wydruku

Możesz wydrukować pojedyńczy plik tekstowy ASCII na twojej drukarce.

Zadanie drukowania

Wymuszenie drukowania bieżącego zadania (gdy opcja 'autodrukowanie' wyłączona).

Usuń zadanie drukowania

Usunięcie bieżącego zadania drukowania (gdy opcja 'autodrukowanie' wyłączona).

Nazwa pliku

Nazwa pliku zawierającego chwilowe dane.

Uwaga: jeśli chcesz zmienić nazwę pliku lub jego lokalizację, musisz najpierw wyłączyć przechwytywanie portów.

Języki Interfejsu

Wybierz język interfejsu programu. Są gotowe: Angielski, Rosyjski, Ukraiński, Białoruski, Bułgarski, Francuski, Niemiecki i Polski. Możesz stworzyć interfejs w swoim języku ojczystym. Przeczytaj więcej o tym w Moduły językowe interfejsu lub wyślij mail o pomoc .

Orientacja

Wybierz domyślną orientację kartki papieru do wydruku
- portret (pionowa)
- widok (pozioma)

Zawijanie długich wierszy

Jeśli ta opcja została wybrana, DOSprn będzie kontynuował wydruk długich lini w następnym wierszu, gdy bieżący wiersz przekroczył prawy margines.

Użyj symbolu FF (Form Feed)

DOSprn może dodać kod symbolu FormFeed - wysuń stronę (ASCII 12) lub go ignorować.

Minimalizuj

Jeśli wybierzesz tę opcję, DOSprn uruchomi się zminimalizowany na pasku zadań. W przeciwnym wypadku uruchomi się w swoim głównym oknie właściwości.

Drukarka

Wybierz domyślną drukarkę.
Uwaga: jeśli używasz drukarki sieciowej, nie potrzebujesz wybierać lokalnego portu.

Sekwencje

Pomoc ESC-sekwencje. DOSprn może emulować różne zestawy zawierające sekwencje kodów sterujących typu Epson Esc/P2. Zawiera zestaw domyślny i definiowany przez użytkownika.

Czcionki - właściowści

Strona kodowa drukarki, marginesy i czcionki


Czcionki

Możesz zobaczyć listę zainstalowanych czcionek. Czcionki o stałej szerokości są pokazane z zielonym zabarwieniem a czcionki proporcjonalne o zmiennej szerokości z czerwonym. Zalecamy czcionki o stałej szerokości (np. Courier CE albo Lucida CE ).

Czcionki o stałej szerokości

Jeśli wybierzesz tą opcje, lista będzie zawierała tylko czcionki o stałej szerokości

Strona kodowa emulacji

Strona kodowa - CodePage. Pliki *.cp muszą zawierać zestaw kodów danej strony kodowej CP. DOSprn obsługuje aktualnie:
850 (Wschodnia Europa),
852 (Latin II),
737 (Grecja),
437 (USA),
855 (Bułgaria),
864 (Arabic).
Przycisk "Podgląd" pozwala oglądnąć plik.tbl ASCII dla wybranej strony kodowej. Wygląd tego obrazka musi być zgodny z widokiem tego pliku w oknie DOS'a.
Jeśli wiesz jak to uzgodnić, możesz skorzystać z opisu definicji pliku CP i zmodyfikować ten plik bez niczyjej pomocy. W przeciwnym razie wyślij mail o pomoc.

Wielkość

Określenie rozmiaru czcionki.

CPI

Określenie ilości drukowanych znaków na 1 cal szerokości wydruku.

LPI

Określenie, ilości drukowanych linii ma 1 cal wysokości wydruku.

Marginesy

Górny, dolny, lewy, i prawy. Marginesy będą uwzględnione podczas wydruku dokumentu tekstowego z programu DOS'a.

Podgląd

Podgląd wybranej czcionki w trybie WYSIWYG


O nas  ||  Podręcznik  ||  Co nowego  ||  Pobierz  ||  Zamów  ||  FAQ  ||  Pomoc  ||  DOS wspomnienia