Drukowanie z DOS'a na drukarkach pod Windows98, WinXP, Windows2000 DOSprn 1.91
Dos print international support center DOSPRN Spanish dos print support center DOSPRN Ukrainian dos print support center Dosprinter Polish support center DOSPRN Israel dos usb support center DOSPRN Bulgaria dos print support center Indonesian DOSPRN support center Indian DOSPRN support

O nas | Podręcznik | Co nowego | Pobierz | Zamów | FAQ | Pomoc | DOS wspomnienia

DOS wspomnienia

Version 1.91

+ dodano obsługę rozszerzonych portów równoległych LPT4..LPT8
* naprawiono tryb cichy dla pełnoekranowych aplikacji DOS
* naprawiono opcję wiersza poleceń "dialog"
* drobne poprawki błędów

Version 1.90

* naprawa błędów dla starych komputerów ze sprzętowym LPTx
* obsługiwane są stare wersje DOSBOX i vDos
* Poprawiono kompatybilność z Windows 95 i Windows 98

Version 1.89

+ dodano funkcję przechwytywania LPTx pod Windows 64bit
+ dodano raporty przechwytywania z opcji natywnych aplikacji Windows
+ dodano ścisłą integrację z DOSBOX-X, DOSBOX, vDos, vDosPlus
+ dodano obsługę NTVDMx64
* drobne poprawki błędów

Version 1.88

+ dodano obsługę sekwencji Recttangular Area Fill Graphics PCL
* drobne poprawki błędów

Version 1.87

+ dodano możliwość tworzenia i dołączania kodu QR do raportów DOS z pliku tekstowego
+ dodano możliwość określenia tytułu zadania drukowania w czasie wykonywania, jest to przydatne w systemach księgowych drukowania
+ dodano możliwość określenia nazwy pliku wyjściowego w czasie wykonywania, jest to przydatne do cichego drukowania do PDF (na przykład za pomocą drukarki "Microsoft Print to PDF")
+ nowa opcja wiersza poleceń "wyjście"
* teraz można skalować osadzone pliki graficzne
* drobne poprawki błędów

Version 1.86

+ dodano opcję włączania / wyłączania emulacji sekwencji ucieczki
+ dodano możliwość uruchamiania wielu kopii DOSPRN z różnymi profilami
+ dodano sprawdzanie wiadomości
+ nowe opcje wiersza poleceń "spool", "profile", "capture", "autoprint", "title"
+ możliwość przechwytywania bardzo dużych raportów DOS (domyślnie do 8 MB)
* Nazwy drukarek w języku koreańskim / chińskim / japońskim są obsługiwane
* Przywrócono zgodność z systemem Windows9x
* małe poprawki błędów

O nas | Podręcznik | Co nowego | Pobierz | Zamów | FAQ | Pomoc | DOS wspomnienia