Drukowanie z DOS'a na drukarkach pod Windows98, WinXP, Windows2000 DOSprn 1.91
Dos print international support center DOSPRN Spanish dos print support center DOSPRN Ukrainian dos print support center Dosprinter Polish support center DOSPRN Israel dos usb support center DOSPRN Bulgaria dos print support center Indonesian DOSPRN support center Indian DOSPRN support

O nas | Podręcznik | Co nowego | Pobierz | Zamów | FAQ | Pomoc | DOS wspomnienia

Opis sekwencji

Sekwencje, to specjalny zestaw kodów ASCII używanych do zarządzania wyświetlaniem informacji na różnych urządzeniach wizualizacyjnych (monitor, drukarka, ploter ...).
Na przykład: wszystkie drukarki zgodne ze standardem Epson obsługują znormalizowane sekwencje ESC-P/ESC-P2 (zobacz sekwencje Esc).

Sekwencje te pozwalają zmieniać rozmiar, kolor i gęstość drukowanych znaków, określać poziome i pionowe zagęszczenie druku, wydrukować proste formy graficzne, itp.

DOSPRN emuluje teraz kilkanaście sekwencji. Posiada zestaw sekwencji domyślnych , ale też posiada zestaw emulujący najważniejsze i często używane sekwencje ESC-P2 standardu EPSON Matrix

Jako rozszerzenie dostępny jest zestaw do emulacji drukarek HP PCL. Taki zestaw może być przydatny w przypadek, gdy Twój program DOS'a jest zaprojektowany do drukowania tylko na drukarkach Hewlett Packard PCL, ale nie masz takiej drukarki. Jeśli masz naprawdę taki program, który wymaga emulacji HP PCL to wyślij email o pomoc.Budowa sekwencji

W każdym trybie drukowania DOSPRN może wykorzystać jedną lub kilka alternatywnych sekwencji we wszystkich dostępnych zestawach. Sekwencje są niezależne od wersji językowych programu DOSprn.

 • każdy nie drukowalny kod ASCII jest przedstawiony jako [#XX] gdzie XX jest wartością kodu
 • każda alternatywna sekwencja jest oddzielona podwójną pionową kreską ( zob. ||)
 • każda sekwencja zawierająca parameter (wielkość czcionki, LPI, CPI, kolor itp.) jest zapisana z zerami lub znakiem podkreślenia w pozycji parametru.
  -- Jeśli użyje się zer w sekwencji, wówczas znaki w tym miejscu przesłane przez program DOS'a będą zinterpretowane jako ciąg znaków ASCII.
  Na przykład, gdy sekwencja jest zdefiniowana jako [#27]X0000 i program DOS'a prześle łańcuch znaków [#27]X1234, wówczas DOSprn zdecydyje że parametr jest w postaci ciągu znaków "1234".
  -- Jeśli użyje się znaku podkreślenia w sekwencji, wówczas znak w tym miejscu przesłany przez program DOS'a będzie zinterpretowany jako kod tego znaku.
  Na przykład, gdy sekwencja jest zdefiniowana jako [#27]r_   i program DOS'a prześle łańcuch [#27]r0   , wówczas DOSprn zinterpretuje parametr jako "48" (liczba 48 jest kodem ASCII znaku '0')

 

Domyśle sekwencje DOSprn

Sekwencje domyślne

(Esc) OP

pionowa orientacja strony ( portret )

(Esc) OL pozioma orientacja strony ( widok )
(Esc) Pxx szerokość czcionki w znakach/cal -domyślnie xx=12
(Esc) Lxx gęstość wydruku w liniach /cal -domyślnie xx=06
(Esc) C$xxxxxx wybierz kolor xxxxxx to kolor w hex
(Esc) Fxx wielkość czcionki xx. -domyślnie xx=10
(Esc) Xxxxx Bezwzględna pozycja pozioma wydruku w 1/720" cala
(Esc) Yxxxx Bezwzględna pozycja pionowa wydruku w 1/720" cala
(Esc) B wytłuszczenie wydruku
(Esc) b bez wytłuszczenia
(Esc) I wydruk kursywą
(Esc) i bez kursywy
(Esc) U Wydruk podkreślony
(Esc) u bez podkreślenia
(Esc) S wydruk przekreślony
(Esc) s bez przekreślenia

 

Sekwencje Epson Matrix ESC-P2

Sekwencje zgodne z standardem Epson
(Esc) E lub (Esc) G bold - wytłuszczenie
(Esc) F lub (Esc) H No bold - bez wytłuszczenia
(Esc) 4 italic - kursywe
(Esc) 5 No italic - bez kursywy
(Esc) -1 lub (Esc) -#1 underline - podkreślenie
(Esc) -0 lub (Esc) -#0 No underline - bez podkreślenia
(Esc) P Pica - 10 znaków/cal
(Esc) M Elite - 12 znaków/cal
#14 lub (Esc) #14 lub (Esc) W1 Double width - szerokie czcionki
#20 lub (Esc) W0 Normal width - normalne czcionki
#15 lub (Esc) #15 Condensed - zagęszczenie
#18 No condensed - bez zagęszczenia
(Esc) rx color - ustaw kolor wydruku     x jest kodem ASCII:
#0 -czarny #1 -karmazynowy #2 -siny #3 -fiolet
#4 -żółty #5 -czerwony #6 -zielony
(Esc) S0 lub (Esc) S#0 superscript - indeks górny
(Esc) S1 lub (Esc) S#1 subscript -indeks dolny
(Esc) T wyłącz indeksy górny lub dolny

 


O nas | Podręcznik | Co nowego | Pobierz | Zamów | FAQ | Pomoc | DOS wspomnienia