Drukowanie z DOS'a na drukarkach pod Windows98, WinXP, Windows2000 DOSprn 1.91
Dos print international support center DOSPRN Spanish dos print support center DOSPRN Ukrainian dos print support center Dosprinter Polish support center DOSPRN Israel dos usb support center DOSPRN Bulgaria dos print support center Indonesian DOSPRN support center Indian DOSPRN support

O nas | Podręcznik | Co nowego | Pobierz | Zamów | FAQ | Pomoc | DOS wspomnienia

Codepage (strony kodowe) opis modułu

DOSprn ma wbudowaną obsługę kilku stron kodowych.

850 (Europa wschodnia)
852 (Latin II)
737 (Grecja)
437 (USA)
855 (Bułgaria)
866 (Cyrilica)

To są strone kodowe aktualnie dołączone.

Ponadto, każdy użytkownik może utworzyć swój moduł obsługi strony kodowej. Każdy moduł językowy zapisany jest w pliku tekstowym o rozszerzeniu. Strona kodowa emulacji , który składa się z ciągów znaków opisanych poniżej

ascii_kod=unicode

gdzie ascii_kod jest normalnym znakiem DOS. Ponieważ pierwsza połowa tabeli kodów ASCII (od 0 do 127) zawiera drukowalne litery i znaki łacińskie, zalecamy kodować tylko drugą połowę tabeli kodów ASCII ( od 128 do 255).

Ta część tabeli zwykle zawiera znaki narodowe diakrytyczne. Ich rysunek i postać określa używana w DOS strona kodowa. Należy znaleźć odpowiednią literę w tabeli Unicode i wpisać jej kod po znaku równości. Można zapisać ten kod w formacie dziesiętnym lub w szesnastkowym. W drugi przypadku kod musi być poprzedzony znakiem "$".

na przykład znak "ć" można opisać jako ć =$00C6 albo ć=198.

W przypadku kiedy znaki ASCII i Unicode następują kolejno po sobie jeden za drugim, można użyć bardziej zwięzłej formy

ascii_kod1..ascii_kod2 = unicode1..unicode2

gdzie "ascii_kod1..ascii_kod2" są z zakresu znaków DOS i "unicode1..unicode2" są z zakresu odpowiadających im kodom Unicodes.

Można skopiować dowolny plik modułu języka z nową nazwą ( ale z tym samym rozszerzeniem nazwy pliku) i otworzyć go edytorem tekstów DOS. Wówczas można zmodyfikować łańcuchy kodów Unicode i zapisać te zmiany.

Na koniec, aby plik strony kodowej został uwidoczniony w programie DOSprn, należy ponownie uruchomić program a moduł strony kodowej zostanie załadowany.O nas | Podręcznik | Co nowego | Pobierz | Zamów | FAQ | Pomoc | DOS wspomnienia