O nas | Podręcznik | Co nowego | Pobierz | Zamów | FAQ | Pomoc | DOS wspomnienia
Drukowanie z DOS'a na drukarkach pod Windows98, WinXP, Windows2000 DOSprn 1.88
Dos print international support center DOSPRN Spanish dos print support center DOSPRN Ukrainian dos print support center Dosprinter Polish support center DOSPRN Israel dos usb support center DOSPRN Bulgaria dos print support center Indonesian DOSPRN support center DOS USB Czech support center

Dla użytkowników Windows NT/2000/XP

Ten dodatkowy program przekierowuje wszystkie wydruki z bieżącącego okna aplikacji DOS do pliku tekstowego.

W czasie instalacji DOSprn automatycznie umieszcza wywołanie prn2file.com w pliku % SystemRoot%\System32\autoexec.nt. Ten plik wsadowy, zawierający polecenia systemowe jest wykonywany każdorozowo, gdy uruchamia się aplikację DOS'a.

Możesz też umieścić to wywołanie prn2file.com bezpośrednio przed uruchomieniem twojego programu DOS'a. Możesz utworzyć plik wsadowy "batch" wywołujący prn2file.com i twój program DOS'a. Oczywiście w tym przypadku powinieneś usunąć wywołanie z % SystemRoot% \System32\autoexec.nt.

Parametery wywołania:

PRN2FILE [plik] [#<n>] [/S<nnnnn>]

Domyślnie ustawienie: PRN2FILE C:\PRNSPL #1 /S10000 

plik    - nazwa pliku wraz z scieżka, do którego będzie przechwytywany wydruk 
#n      - numer portu LPT (n=1 => LPT1) 
/Snnnnn - rozmiar bufora ( nnnnn - max. rozmiar wydruku w znakach - bajtach)
	  

Jeśli twój program DOS'a wygenerowuje obszerniejszy dokument niż zdefiniowana licza nnnnn , możesz powiększyć ten parametr do wymaganego rozmiaru.

Uwaga:

Jeśli twój program DOS'a może skierować wydruk do pliku zamiast do portu LPTx, to polecamy takie rozwiązanie. W tym przypadku nie potrzeba używać prn2file.com . Wprowadź w programie DOS'a nazwę pliku np. C:\PRNSPL jako miejsce wydruku do pliku tekstowego.

Jednocześnie powinieneś w parametrach DOSprn "nazwa pliku" wprowadzić identyczną nazwę jak nazwa w programie DOS'a.


O nas | Podręcznik | Co nowego | Pobierz | Zamów | FAQ | Pomoc | DOS wspomnienia