Drukowanie z DOS'a na drukarkach pod Windows98, WinXP, Windows2000 DOSprn 1.85
Dos print international support center DOSPRN DOSPRN Ukrainian dos print support center Dosprinter Polish support center DOSPRN Israel dos usb support center DOSPRN Bulgaria dos print support center Indonesian DOSPRN support center DOS USB Czech support center

O nas | Podręcznik | Co nowego | Pobierz | Zamów | FAQ | Pomoc | DOS wspomnienia

Co nowego w kolejnych wersjach

Wersja 1.69

+ nowa sekwencja "Color" pozwalająca drukować tekst w kolorze
+ nowa sekwencja "Subscript" i "Superscript" włączająca i wyłączająca wydruk indeksu    górnego i dolnego i wyłączenie indeksów
+ nowa sekwencja "Vertical Position" i "Horizontal Position" włączająca możliwość    drukowania z określeniem bezwzględnej pozycji pionowej i poziomej na kartce papieru
* francuski moduł językowy został poprawiony
* poprawiono drobne błędy w przetwarzaniu sekwencji ESC
* naprawiono brak zapamiętywania ustawień w momencie zamknięcia komputera

Wersja 1.68

+ nowe opcje CPI i LPI pozwalają określić domyślnie dla wszystkich drukowanych    dokumentów ilość drukowanych linii na cal i ilość drukowanych znaków na cal
+ nowa opcja " Wielkość " pozwala określić rozmiar czcionki, wybranej do wydruku
+ nowa sekwencja " Ignore " umożliwia określic sekwencję, którą należy ignorować,    ponieważ nie ma zdefiniowanej reakcji w sekwencjach ESC-P
+ nowe alternatywne zestawy sekwencji pozwalają na lepsze dopasowanie do wymagań    programów użytkownika
+ możliwość wprowadzenia własnych zestawów sekwencji
+ poprawiono edytor sekwencji
+ wprowadzono grecką stronę kodową 737
+ wprowadzono bułgarską stronę kodową 855
+ wprowadzono wersję językową: niemiecką, francuską i bułgarską
* sekwencja inicjalizacyjna zadania wydruku jest dołączana do bieżącego zestawu sekwencji

Wersja 1.67

+ usprawnienie edytora sekwencji
* usunięto bład zapisu ustawień dla użytkowniaków kont w WinNT/2000/XP

Wersja 1.66

+ dodano stronę kodową 850

Wersja 1.65

+ dodano zarządzanie kodami znaków Unicode
+ dodano stronę kodową 852
* usunięto drobne błędy

Wersja 1.64

+ dodano możliwość definiowania dolnego i prawego marginesu
+ poprawki w instalacji pod WinNT/2000/XP
* usunięto drobne błędy

Wersja 1.63

+ dodano do pakietu DOSPRN instalatora i deinstalatora
* usunięto drobne błędy

Wersja 1.62

* dodano podgląd zestawu znaków ASCII
* poprawiono wydruk tekstu krótszego niż 16 bajtów
* poprawiono sekwencje wyświetlania

 


O nas | Podręcznik | Co nowego | Pobierz | Zamów | FAQ | Pomoc | DOS wspomnienia